JOB-Intelligence
Framtidens kompetensplattform

Plattformen kartlägger, validerar och matchar individens kompetens mot företaget eller organisationens behov.

Behovsanalys

Med hjälp av plattformen gör vi behovsanalyser. Vilken kompetens behöver ni idag och vilken kompetens kommer ni att behöva över tid?

Kartläggning

I plattformen kartlägger individen sina erfarenheter och kompetenser utifrån mjuka och hårda värden. Kartläggningen kan göras på olika språk.

Validering

Plattformen validerar kompetensen utifrån välkända och etablerade metoder.

Matchning

Individens kompetens matchas ut mot arbetsmarknaden.

Framtidens arbetsmarknad


“The bad news is that 2 billion jobs will disappear [through digitization and automation].”

“The good news is that 4 billion new jobs will be created.”

“The problem is that no one of the first two billion is qualified for the latter 4 billion…”

Google / Singularity University, November 2015

World economic forum gjorde en undersökning där framtidens arbetsmarknad var i fokus. Den visar bland annat att de två viktigaste faktorerna i framgångsrik kompetensförsörjning framåt är att investera i befintlig personal och att främja arbetsrotation i ett företag, en organisation eller region.

Läs mer

Framtidens arbetskraft är här! Sysselsättningen ökar i Sverige men företag har problem med att hitta rätt kompetens. Nya plattformar för kompetensförsörjning och matchning är ett måste för att förse Sverige med ny duktig arbetskraft.

Läs mer

Kontaktuppgifter

VD

Kathrine Engman
+46703926375
kathrine.engman@curonova.se

Projektledare Norr

Jimmy Sjökvist
+46705770324
jimmy.sjokvist@curonova.se

Projektledare Syd

Johan Sträng
+46768551266
johan.strang@curonova.se

-

Johan Jyllnor
+706660060
johan.jyllnor@gmail.com